LAZERINĖS TECHNOLOGIJOS CENTRAS

Vilniaus Lazerinės technologijos centras (LTC) kuria ir gamina šiuolaikinius, neinvazinio, sterilaus poveikio gydomuosius lazerius įvairiems susirgimams gydyti be skausmo ir vaistų. Tai vienintelis tokio tipo mokslinis praktinis institutas Baltijos jūros šalių regione, kuriantis plataus profilio lazerinius gydymo ir diagnostikos prietaisus srityje LAZERINĖ MEDICINA.

Šie lietuviški lazerinės medicinos prietaisai - gydomieji lazeriai yra mažagabaričiai, universalūs, mobilūs, neinvazinio, sterilaus ir giluminio poveikio, didelio efektyvumo, nesudėtingi vartotojui. Jie pritaikyti naudotis namuose individualiai kiekvienam šeimos nariui ir klinikinėje praktikoje, civilinėje, sporto, karo, kosmoso medicinoje.

Prof. R.Kanapėno sukurti šiuolaikiniai, neinvazinio ir sterilaus poveikio lazerinės medicinos prietaisai – gydomieji lazeriai naudojami fizioterapijoje, artrologijoje, traumatologijoje, neurologijoje, otorinolaringoogijoje, odontologijoje, pulmonologijoje, ginekologijoje, dermatologijoje, proktologijoje, urologijoje, imunologijoje. Gydymo efektyvumas pasiekiamas vienu metu veikiant lazerio infraraudonųjų spindulių srautu ir stipriu magnetiniu lauku žmogaus biologinius audinius, kraują, bioaktyvius taškus, odą.

Vilniaus Lazerinės technologijos centras įkurtas prof. Rimanto Kanapėno 1989m. balandžio 19d. vystyti ir plėtoti šiuolaikines pažangias lazerines technologijas. Centre dirba profesionalus mokslo, inžinerijos technikos, vadybos personalas. Pagrindinės veiklos sritys: lazeriai medicinoje; lazeriai pramonėje; specialios paskirties lazeriniai įtaisai ir prietaisai. Lazerinės technologijos centrui vadovauja jo įkūrėjas profesorius, habilituotas mokslų daktaras Rimantas Kanapėnas.

2015m. pirmą kartą Lietuvos ir Ukrainos istorijoje prof. R.Kanapėnas padovanojo jo paties sukurtus, sertifikuotus ES lazerinius prietaisus LMP-010, LMP-010M Ukrainos sužeistiesiems gydyti.

MOKSLINĖ VEIKLA

PEDAGOGINĖ IR VISUOMENINĖ VEIKLA

ĮVERTINIMAS

R.Kanapėnas yra profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos nusipelnęs išradėjas, Vilniaus Lazerinės technologijos centro vadovas.

Mokslo, inžinerijos, medicinos visuomenės ir užsienio vedančiųjų specialistų prof. R.Kanapėnas pelnytai pripažintas lazerinių pramoninių technologijų ir lazerinės medicinos technikos – gydomųjų lazerių pradininku Lietuvoje. Mokslo darbų kryptis – lazerio spinduliuotės poveikio tyrimas kietoms medžiagoms, biologiniams audiniams, kraujui, odai, lazerinės technikos, lazerinių technologijų kūrimas ir panaudojimas. Jis yra per 300 mokslo darbų, iš jų per 150 išradimų ir patentų, autorius bei bendraautorius, parašė monografiją, kartu su bendraautoriais vadovėlį universitetų studentams, keletą knygų ir daug mokslo darbų lazerinių technologijų srityje. Prof. R.Kanapėno iniciatyva 1986 m. buvo įkurtas (vadovavo) Respublikinis mokslinis gamybinis susivienijimas “Lazeriai”, keturios tarpžinybinės lazerinių problemų mokslo laboratorijos, įsteigtas mokslo darbų žurnalas “Lazerinė technologija”, 1987 m. pastatytas MA Fizikos instituto Lazerinės technologijos skyriaus modernus laboratorinis korpusas – bazė lazerinių technologijų moksliniams tyrimams vystyti. Jis yra daugelio tarptautinių konferencijų tematika “Lazeriai medicinoje” ir “Lazerinės technologijos” pirmininkas ir komitetų narys. Prof.R.Kanapėnas pirmasis Lietuvoje sukūrė, užpatentavo ir sertifikavo visose ES valstybėse eilę originalių, šiuolaikinių lazerinių prietaisų gydymui ir diagnostikai, ypač LMP-010 (1983 m.) ir LMP-010M (2005 m.), skirtų įvairiems susirgimams gydyti 15-koje medicinos sričių. Jie atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Prietaisas LMP-010M įregistruotas Lietuvos Rekordų knygoje. Be medicininės paskirties lazerinių prietaisų, profesorius yra sukūręs elektrinį raumenų treniruoklį , prietaisą skirtą vyrų ir moterų seksualinėms problemoms šalinti, testometrą vaisingoms ir nevaisingoms dienoms nustatyti.

VGTU profesorius, studentams ir magistrantams skaitė pramoninės ir lazerinės technologijos, lazeriai medicinai, biomedicina ir medicinos aparatūra paskaitas, vadovavo studentų ir magistrantų baigiamiesiems darbams, doktorantams. Doktorantūros ir habilitacijos komitetų narys.

 • 2015 Pasvalio kraštiečių bendrijos – asociacijos pirmininkas

 • 2012 iki šiol remia ir rengia kasmet Fizikos konkursus Pasvalio raj. Antano Poškos Saločių vidurinėje mokykloje, kurioje mokėsi, ją baigęs ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje

 • 2004 – 2005 Europos optinės radiacijos direktyvos rengimo grupės (European group of preparing the directive of optical radiation) narys

 • 2002 – 2009 Lietuvos Biomechanikų sąjungos narys

 • 1998 – 2007 Mokslo žurnalo “Mechanika” ir leidinio “BIOMDLORE” redakcinių kolegijų narys

 • 1989 Lazerinės technologijos centro steigėjas ir vadovas

 • 1986 – 1989 Respublikinio mokslinio gamybinio susivienijimo “Lazeriai” mokslinis vadovas

 • 1987 Respublikinės gamtos ir visuomenės mokslų koordinavimo tarybos prie Lietuvos TSR MA Prezidiumo probleminės tarybos narys

 • 1986 – 1988 keturių tarpžinybinių mokslinių lazerinės technologijos laboratorijų vadovas

 • 1986 – 1991 mokslo darbų žurnalo “Lazerinė technologija” atsakingasis redaktorius

 • 1986 iki šiol VGTU ir KTU doktorantūros ir habilitacijos komitetų narys

 • 1984 iki šiol tarptautinių ir respublikinių mokslo konferencijų tematika “Lazerinės technologijos”, “Lazeriai medicinoje” organizacinių komitetų pirmininkas ir narys

 • 2022 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas (4-ojo laipsnio)

 • 2021 m. Pasvalio krašto Garbės pilietis (diplomas, medalis, ženkliukas ir pažymėjimas)

 • 2020 m. Pasvalio Petro Vileišio fondo diplomas ir atminimo dovana

 • 2016 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka už svarbius darbus lazerinių technologijų srityje, pasiekimus ir nuopelnus Lietuvos mokslui

 • 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atminimo dovana ir sveikinimas už nuveiktus darbus moksle, išradyboje

 • 2015 m. Lietuvos ūkio ministerijos ir kitų organizacijų bendras padėkos raštas už mokslinius tyrimus, eksperimentinę ir inovacijų plėtrą

 • 2014 m. Darbo žvaigždės medalis “Už nuopelnus Lietuvos gerovei”

 • 2014 m. Pasvalio rajono Saločių krašto pirmasis Garbės pilietis (diplomas ir medalis)

 • 2013 m. Respublikinio projekto “Yra šalis” nominantas

 • 2005 m. Lietuvos Respublikos rekordas “Mažiausias lazerinis gydymo prietaisas LMP-010M” (diplomas)

 • 2005 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto premija už vadovėlį „Matavimų teorija ir praktika“

 • 1995 m. Niujorko Mokslų akademijos narys

 • 1988 m. Lietuvos Mokslinių techninių draugijų premijos laureatas (diplomas ir medalis)

 • 1987 m. Lietuvos nusipelnęs išradėjas (diplomas ir medalis)

 • 1977, 1978, 1979 m. Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimo parodos (Maskva) trys bronzos medaliai

 • 1975 m. Akad. S.Vavilovo vardo premija (kartu su kolegomis)

 • 1973 m. Lietuvos aukštojo mokslo ministerijos pagyrimo raštas

 • 1970, 1971, 1977, 1978, 1986, 1987, 1988 m. VIRD Lietuvos respublikinės tarybos garbės raštai ir premijos

Plačiau apie prof.R.Kanapėno mokslinę, kūrybinę pedagoginę, visuomeninę veiklą ir gyvenimą galima susipažinti rašytojo Rimanto Vanago knygose “Uždegti spindulį: likimai ir paralelės”. -Vilnius: Petro ofsetas, 2009.- 240p., ir VGTU knygoje „Rimantas Mykolas Kanapėnas. Biografijos apybraiža ir bibliografinė rodyklė. Habilituoti daktarai“. Vilnius: Technika, 2011.